امید رضائی فر

درباره من

دکتر امید رضائی فر
image

استاد گروه آموزشی عمران - سازه @ دانشکده مهندسی عمران

...

محقق گوگل

(1403/1/29)

استنادات

1173

h-index

19

i10-index

37

مؤلفین همکار

31

اسکوپوس

(1403/1/29)

استنادات

603

مقالات

61

h-index

14

مؤلفین همکار

57

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1376-1380

مهندسي عمران - عمران

سمنان

1380-1382

مهندسي عمران - سازه

صنعتي اميركبير

1382-1386

مهندسي عمران - سازه

صنعتي اميركبير

تجارب

1396-1398

مدیر گروه سازه و زلزله

دانشگاه سمنان

1398-تاکنون

معاونت آموزشی دانشکده عمران

دانشگاه سمنان

1396-1397

مدير گروه مهندسي عمران

دانشكده عمران دانشگاه سمنان

1397 تاكنون

مدير گروه مهندسي سازه، زلزله و مديريت ساخت

دانشكده عمران دانشگاه سمنان

1394 تاكنون

مسئول آزمايشگاه پژوهشي سازه

دانشكده عمران دانشگاه سمنان

مهارت ها

نرم افزارهاي ترسيمي

نرم افزارهاي محاسبات عددي و غير خطي

آزمايشات سازه

نرم افزارهاي اداري

اولویت های پژوهشی

فناوريهاي نوين در سازه و مقاوم سازي

سازه و مقاوم سازي

مصالح ساخت نوين و زيست بوم محور

عيب يابي و تقويت سازه

علوم همگرا و نانو تكنولوژي

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Concrete made with hybrid blends of crumb rubber and metakaolin:Optimization using Response Surface Method
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2016)
^امید رضائی فر*, 9328121001, ^مجید قلهکی
Analytical study of concrete- filled effect to the seismic behavior of restrained beam-column steel joints
Scientia Iranica(2016)
^امید رضائی فر, 9211145006*, 9011149022, ^مجید قلهکی
Diagnosing the success of the construction projects during the initial phases
Decision Science Letters(2016)
9022051001*, ^علی خیرالدین, ^امید رضائی فر
بررسی تحلیلی رفتار لرزهای تاثیر انواع چیدمان ورقهای پیوستگی اتصال گیردار تیر به ستونهای فلزی پرشده با بتن
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2018)
^امید رضائی فر*, 9211145006, 9011149022, ^مجید قلهکی
بررسی رفتار دیوار باربر متشکل از پانل سه بعدی ارتقا یافته تحت بار جانبی در حالت مستقل و سیستم
عمران مدرس(2017)
^امید رضائی فر*, 9212149010, ^مجید قلهکی
Analytical Study of Beam-to-HSS/CFT Column Connections by Trapezoidal External Stiffener
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2017)
^امید رضائی فر*, 9211145006
Seismic retrofit of a historical building in Tehran university museum using FRP technology and steel jacketing
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2016)
^امید رضائی فر*, 9211145006, ^مجید قلهکی
شناسایی رفتار دینامیک پل‏های جداسازی شده تحت زمین لرزه های حوزه نزدیک با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2016)
^امید رضائی فر*, میثم مهرپویا
skaking table test of a 1:2.35 scale 4-stories building constructed with a 3D panel system
Scientia Iranica(2009)
^امید رضائی فر, محمد زمان کبیر, محمد زمان کبیر, علی بخشی, علی بخشی
Magneto-Electric Control of Scaled-Down Reinforced Concrete Beams
ACI STRUCTURAL JOURNAL(2017)
9012149001, ^امید رضائی فر*, ^علی خیرالدین
New Approach to Interpret the Firm Evolution
TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE ANDART RESEARCH(2016)
سید امیر یزدان پرست اباتری*, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
Alternating Magnetic Field Effect on Fine-aggregate Concrete Compressive Strength
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2017)
9012149001, ^امید رضائی فر*, ^علی خیرالدین
Experimental study the seismic behavior of types internal/ external stiffeners in rigid beam-to-CFST/HSS column connections
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2017)
^امید رضائی فر*, 9211145006
بررسی اثرات فاصله هسته از بتن محصور کننده بر رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر
مهندسی سازه و ساخت(2017)
^مجید قلهکی*, 9128211002, ^امید رضائی فر
مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار خمشی عمود بر صفحه دیوار پیش¬ساخته نوین، ساخته‌شده از پلی استایرن روزنرانی شده
مهندسی سازه و ساخت(2017)
^امید رضائی فر*, 9412149021, ^مجید قلهکی
بررسی مقایسه ای رفتار سیستم‌های سازه ای 3D پانل در حالت جعبه‌ای با و بدون بازشو
عمران مدرس(2017)
^امید رضائی فر*, 9218121010
Experimental study discussion of the seismic behavior on new types of internal/external stiffeners in rigid beam-to-CFST/HSS column connections
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2017)
^امید رضائی فر*, 9211145006
Experimental study of rigid beam-to-box column connections with types of internal/external stiffeners
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2017)
^امید رضائی فر*, 9128211022, ^مجید قلهکی
مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی بتن های حاوی الیاف های فولادی و پلی پروپیلن در دماهای بالا
مهندسی سازه و ساخت(2017)
^مجید قلهکی*, 9511145002, ^امید رضائی فر
ارائه ی رابطه ی تحلیلی محاسبه سختی دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2018)
^مجید قلهکی*, 9111149028, ^امید رضائی فر
ارزیابی بهسازی قاب بتن‌آرمه با دیوار برشی فولادی به روش‌های اتصال مختلف
مهندسی عمران شریف(2019)
^مجید قلهکی*, 9311149003, ^امید رضائی فر
Magneto-Electric Active Control of Scaled-Down Reinforced Concrete Columns
ACI STRUCTURAL JOURNAL(2017)
^امید رضائی فر*, 9012149001, ^علی خیرالدین
Decision Making For Motivation of Construction Site Personnel
Journal of Engineering and Applied Sciences(2017)
9021051001*, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
Evaluation of behavior of updated three-dimensional panel under lateral load in both independent and dependent modes
EARTHQUAKES AND STRUCTURES(2018)
^امید رضائی فر*, 9212149010, ^مجید قلهکی
Alternating Magnetic Field Effect on Fine-Aggregate Steel Chip–Reinforced Concrete Properties
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING(2018)
9012149001, ^امید رضائی فر*, ^علی خیرالدین
Experimental investigation of steel fber‑reinforced concrete beams under cyclic loading
International Journal of Advanced Structural Engineering(2018)
فریمان رنجبران*, ^امید رضائی فر, رحمت الله میرزابابایی
Introduction and seismic performance investigation of the proposed lateral bracing system called ‘‘OGrid’’
ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING(2018)
9311149023, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^سعید فرزین*, 9411048004, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^امید رضائی فر
بررسی رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با ورق نازک با در نظر گرفتن اندرکنش خاک – سازه تحت زلزله‌های دور و نزدیک گسل
مهندسی عمران شریف(2019)
^مجید قلهکی*, 9312149002, ^امید رضائی فر
مطالعه اثر آلیاژ حافظه‌دار شکلی Ni-Ti در شکل‌پذیری دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
مهندسی سازه و ساخت(2020)
^مجید قلهکی*, 9311149006, ^امید رضائی فر
مطالعه ی رفتار سیستم قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده مبتنی بر عملکرد، تحت زلزله‌های حوزه ی دور و نزدیک
مهندسی سازه و ساخت(2020)
^مجید قلهکی*, 9418211016, ^امید رضائی فر
مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار مهاربند کمانش ناپذیر با غلاف ترکیبی فولادی و پلی آمید
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^مجید قلهکی*, 9511145002, رحیم لشگری, ^امید رضائی فر
تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA)
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^مجید قلهکی*, 9511145002, ^امید رضائی فر, سجاد قزوینی
Seismic performance investigation of new lateral bracing system called “OGrid H”
SN APPLIED SCIENCES(2019)
9311149023, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Structural health monitoring of a concrete-filled tube column by experimental and finite element modal analysis
MAGAZINE OF CIVIL ENGINEERING(2019)
9211145006, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, اکبر اسفندیاری
New Rethinking on Managers’ Competency Criteria and Success Factors in Airport Construction Projects
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2018)
علیرضا روشنی, ^محسن گرامی*, ^امید رضائی فر
Investigating Factors of Safety Culture Assessment in Construction Industry Projects
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2019)
وحید زین العابدین تهرانی*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی, یحیی خسروی
Shaking table examination on dynamic characteristics of a scaled down 4-story building constructed with 3D-panel system
Structures(2019)
محمد زمان کبیر*, ^امید رضائی فر
عیب یابی صفحات فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی تبدیل موجک گسسته دو بعدی شکل مودهای اولیه و ثانویه
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Innovative Retrofit of a Heritage Building Real Case using FRP Technology and Steel Jacketing
International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering (IJAMCE)(2018)
^امید رضائی فر*, رضا دریابیگی
بررسی تاثیر مصالح طبیعی آهکی و رسی در جایگزینی سیمان در بتن‌های کم‌کربن
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2020)
9512149005, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
عیب‌یابی دیوارهای پیش‌ساخته صفحات 3D پانل) مبتنی بر الگوریتم شناسایی تبدیل موجک
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Theoretical and numerical analysis and design of stiffened steel plate shear walls having unequal subpanels
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2020)
9511149001, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
IMPROVED BIG BANG-BIG CRUNCH ALGORITHM FOR OPTIMAL DIMENSIONAL DESIGN OF STRUCTURAL WALLS SYSTEM
International Journal of Optimization in Civil Engineering(2020)
ب افتخار, ^امید رضائی فر*, ^علی خیرالدین
Investigation of engineering properties of steel fiber reinforced concrete exposed to homogeneous magnetic field
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2020)
محمد حاجی فروش, ^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر
تعیین ضریب رفتار قاب بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی نازک با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده (IDA)
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2020)
^مجید قلهکی*, 9311149010, ^امید رضائی فر
بررسی تاثیر هزینه سرمایه گذاری ایمنی بر فرهنگ ایمنی در پروژه های صنعت ساخت - مطالعه موردی پروژه های ساخت نیروگاهی
سلامت کار ایران(2020)
9211051002, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, یحیی خسروی
Electromagnetism in taking concrete behavior on demand
Structures(2020)
9611149022, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Magnetic enhancement of carbon nanotube concrete compressive behavior
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2020)
9611149022, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی, 9012149001
بررسی اثر فاصله بین ورق فولادی و پوشش بتنی بر رفتار دیوار برشی فولادی کمانش‌تاب
مهندسی عمران شریف(2020)
9411149010, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
تعیین پارامترهای مقاومتی بتن غلتکی در سدها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و پیش بینی بر اساس شبکه های عصبی مصنوعی
عمران مدرس(2020)
روح الله حنطه, 9511145004, ^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر
مطالعه اثر آلیاژ حافظه‌دار شکلی Ni-Ti در شکل‌پذیری دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
مهندسی سازه و ساخت(2020)
^مجید قلهکی*, عاطفه خسروی خور, ^امید رضائی فر
شناسایی آسیب جداشدگی در ستون‌های فولادی پر شده با بتن بر اساس داده‌های مودال آزمایشگاهی
مهندسی سازه و ساخت(2020)
^امید رضائی فر*, 9211145006, ^مجید قلهکی, اکبر اسفندیاری
ارائه روش جدید محاسبه ضخامت ورق معادل جهت طراحی دیوارهای برشی فولادی دارای سخت‌کننده با استفاده از مدل اندر کنش ورق و قاب
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^مجید قلهکی*, 9511149001, ^امید رضائی فر
Rapid Estimation Method for Vertical Deflection Measurement of Building Components Based on Image Processing Techniques
JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES(2021)
9511051001, ^امید رضائی فر*, ^محمدکاظم شربتدار, علیرضا احمدی فرد
Investigating the properties of bentonite and kaolin modified concrete as a partial substitute to cement
SN Applied Sciences(2020)
9512149005, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
استفاده از بنتونیت در جایگزینی بخشی از سیمان در بتن‌های کم مقاومت
مصالح و سازه های بتنی(2020)
9512149005, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Damage detection in precast full panel building by continuous wavelet analysis analytical method
Structures(2021)
9511145004, ^امید رضائی فر*
اثر میدان مغناطیسی بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی الیاف فولادی با استفاده از آزمون بیرون‌کشیدن میلگرد
تحقیقات بتن(2021)
9511145003, ^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر
Active interface debonding detection of a Concrete Filled Tube (CFT) column by modal parameters and Continuous Wavelet Transform (CWT) technique
Structural Monitoring and Maintenance(2021)
9211145006, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, اکبر اسفندیاری
Experimental Study on Engineering Properties and Microstructure of Expansive Soils Treated by Lime Containing Silica Nanoparticles Under Various Temperatures
Geotechnical and Geological Engineering(2021)
9511145002, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
Silica concrete compressive behavior under alternating magnetic field
Magazine of Civil Engineering(2021)
9611149022, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
A study on effect of soil-structure interaction on performance of strong-back structural system subjected to near and far-field earthquakes
Structures(2021)
9611149011, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزینی سبک دانه پومیس بجای سنگ دانه بر عملکرد روسازی بتن متخلخل
تحقیقات بتن(2021)
9411048004, ^سعید فرزین*, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی, ^امید رضائی فر
A new hybrid meta-heuristic algorithm for optimum performance-based seismic designs of moment-resisting frames
ENGINEERING OPTIMIZATION(2022)
9328121003, ^امید رضائی فر*, ^محمد سعید کریمی
مطالعه تغییرات مشخصات مکانیکی بتن‌های حاوی بنتونیت و زئولیت در جایگزینی سیمان
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2021)
9612149006, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
بررسی تاثیر اندرکنش خاک – سازه بر سیستم دیوار برشی فولادی همبند تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9611149040, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
عیب‌یابی در المان ستون تحت اثر نیروی محوری مبتنی بر تبدیل موجک و داده‌های مودال
مدل سازي در مهندسي(2021)
9411149008, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
Damage Detection in Concrete Filled Tube Columns Based on Experimental Modal Data and Wavelet Technique
Mechanics of Advanced Composite Structures(2020)
9211145006, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, علی اکبر اسفندیاری
تشخیص خرابی در ساختمان پیش ساخته پانلی کامل بر مبنای نتایج آزمایشگاهی و روش تحلیلی آنالیز موجک پیوسته
عمران مدرس(2021)
مجتبی حنطه, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
مطالعه مقایسه‌ای آشکارسازی خرابی تیرهای فولادی مبتنی بر تبدیلات موک پیوسته و گسسته پاسخ‌های استاتیکی و دینامیکی
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Seismic assessment of linked-column frame structural system considering soil-structure effects
Structures(2021)
^مجید قلهکی*, 9611149002, 9311145007, ^امید رضائی فر
بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه ای اتصال خمشی نوین Tشکل تیر فولادی به ستون فولادی پرشده با بتن (CFT)
سازه و فولاد(2021)
9512149008, ^امید رضائی فر*
The effects of uniform magnetic field on the mechanical and microstructural properties of concrete incorporating steel fibers
Scientia Iranica(2021)
9511145003, ^علی خیرالدین, ^امید رضائی فر, مهدی کیومرثی*
Evaluation of Different Methods of Machine Vision in Health Monitoring and Damage Detection of Structures
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2021)
9511051001, ^امید رضائی فر*, ^محمدکاظم شربتدار, Alireza Ahmadyfard
Performance Optimization of Ground Rubberized Green Concrete with Metakaolin
Structures(2021)
9328121001, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, ^محمدکاظم شربتدار
Behaviour of buckling-restrained brace equipped with steel and polyamide casing
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2021)
^مجید قلهکی*, قاسم پاچیده, 9218211006, ^امید رضائی فر
ارائه رابطه تحلیلی محاسبه مقاومت دیوارهای برشی فولادی مرکب به کمک نرم‌افزار ABAQUS
مهندسی سازه و ساخت(2021)
^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, 9411149010
Selecting the appropriate wavelet function in the damage detection of precast full panel building based on experimental results and wavelet analysis
Journal of Civil Structural Health Monitoring(2021)
9511145004, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Experimental and analytical investigation of arched steel haunches under cyclic loading
ENGINEERING STRUCTURES(2021)
9611145001, ^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر
Experimental investigation of a new lateral bracing system called OGrid under cyclic loading
Structures(2022)
9311149023, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
انتخاب تابع موجک مناسب در تشخیص خرابی ساختمان پیش ساخته پانلی مبتنی بر نتایج آزمایشگاهی و روش عددی
مهندسی عمران شریف(2021)
9511145004, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP
تحقیقات بتن(2021)
9811145005, ^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, ^امید رضائی فر
بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر مقاومت فشاری ملات سیمان حاوی سنگ‌دانه کوارتز و پودر زئولیت
کارافن(2021)
9518121002, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
Seismic behaviour of reinforced concrete frames with steel-plate shear walls
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2021)
^مجید قلهکی*, 9411149001, ^امید رضائی فر
Performance of Arched Steel Haunches Equipped with Rib Element under Cyclic Loading
Journal of Structural Engineering – ASCE(2022)
9611145001, ^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر
Seismic performance of RC joints retrofitted by external diagonal bolts
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2022)
9611145002, ^امید رضائی فر*, ^علی خیرالدین
بررسی آزمایشگاهی تأثیر بنتونیت در جایگزینی بخشی از سیمان بر خصوصیات مکانیکی بتن
مهندسی سازه و ساخت(2022)
9512149005, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
بررسی رفتار پانل های ساندویچی با مصالح شاتکریتی کم سیمان
مهندسی عمران شریف(2022)
9611149021, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات بتن حاوی بنتونیت و زئولیت به عنوان پوزولان طبیعی
پژوهش های زیرساخت های عمرانی(2021)
9712149006, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, سیده مرضیه قیامی تکلیمی
Eccentricity and slenderness ratio effects of arched steel haunches subjected to cyclic loading; experimental study
ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING(2022)
ابراهیم امامی, ^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر
پیش ‏بینی میزان انرژی مصرفی در ساختمان‏ های با زیرساخت آموزشی موود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و اثرات آن بر کاهش دی ‏اکسید‏کربن (مطالعه موردی مدارس مشهد)
پژوهش های زیرساخت های عمرانی(2022)
9512051001, ^محمدکاظم شربتدار*, ^امید رضائی فر
شناسایی خواص مودال به‌منظور پایش سلامت پل‌ها در حوزه زمان ‌بر اساس روش رد‌‌گیری پیچیدگی
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2021)
9511149028, ^امید رضائی فر*, ^حسین نادرپور
شناسایی منطقه آسیب جداشدگی هسته بتنی از جداره فولادی ستون فولادی پر شده با بتن (CFST) با استفاده از روش تحلیلی آنالیز موجک
عمران مدرس(2022)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, 9211145006
بررسی اجزای محدود تقویت اتصالات T-شکل بتن آرمه به کمک بولت‌های خارجی
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9611145002, ^امید رضائی فر*, ^علی خیرالدین
ارزیابی اثر بخشی الیاف کاه بر روی مشخصات مکانیکی بتن‌های حاوی زئولیت و بنتونیت
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9611149019, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Properties of metakaolin-based green pervious concrete cured in cold and normal weather conditions
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING(2022)
9412048006, ^سیدفرهاد موسوی, ^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین, Vijay P. Singh
تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی سنگدانه‌های کوارتز با بهره‌گیری از آزمایش Pullout
مهندسی سازه و ساخت(2022)
9518121001, ^امید رضائی فر*, ^علی خیرالدین
Video Measurement Method Development to Modal Identification of 3D Sandwich Panels /توسعه روش اندازه‌گیری ویدویی برای تعیین مشخصات دینامیکی پانل‌های ساندویچی سه بعدی
مهندسی سازه و ساخت(2022)
9511149028, ^امید رضائی فر*, ^حسین نادرپور
بررسی تاثیر اندرکنش خاک – سازه بر سیستم دیوار برشی فولادی هم‌بند تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9611149040, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
بررسی و استخراج نسبت مقاومت‌های فشاری بتن‌های حاوی زئولیت و بنتونیت، برحسب ابعاد و نوع نمونه‌ها (مکعبی و استوانه‌ای) در دماهای مختلف
مهندسی سازه و ساخت(2022)
9812149021, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
بررسی آزمایشگاهی تاثیر خروج ‌از‌ مرکزیت و نسبت پهنا‌ به‌ ضخامت مقاطع دستک‌های‌ قوسی فلزی بر رفتار چرخه‌ای
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9611145001, ^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر
بررسی تاثیر اندرکنش خاک – سازه بر سیستم مهاربند ستون‌فقراتی تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک
عمران مدرس(2022)
9611149011, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
عیب‌یابی مبتنی بر انحنا در ستون تحت اثر بار محوری
سازه و فولاد(2022)
محتشم خان احمدی, حمید محمدی گرفمی, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, مجید پور امینیان
مروری بر پایش سلامت و تشخیص آسیب در سازه‌ها با استفاده از تبدیل موجک (با مطالعه موردی شناسایی آسیب در تیر طره)
مجله صوت و ارتعاش.(2022)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی*, 9411149008, یاسر امیری
تعیین ارتباط معیارهای شایستگی مدیران زیرساخت‌های حمل و نقل فرودگاهی بر عوامل موفقیت در پروژه
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9222051001, ^محسن گرامی, ^امید رضائی فر
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر بتن و شبکه های آرماتور افقی چشمه اتصال در رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی C‌FT
عمران مدرس(2023)
9218121010, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
بررسی آزمایشگاهی تقویت برشی اتصالات تیر-ستون کناری بتن آرمه به کمک بولت های پس‌تنیده خارجی
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2023)
احسان توسلی*, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در ارای سازه های زیربنایی با ایگزینی پوزولان طبیعی دارای سیلیکات و آلومینات بالا در ملات پایه سیمانی
پژوهش های زیرساخت های عمرانی(2023)
9721151001, ^محمدکاظم شربتدار*, ^امید رضائی فر
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر بتن و شبکه های آرماتور افقی چشمه اتصال در رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی C‌FT
عمران مدرس(2023)
9218121010, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
آسیب‌یابی در سازه‌ تیر فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی آنالیز موجک
پژوهش های زیرساخت های عمرانی(2023)
محتشم خان احمدی, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, بهزاد دژکام
Signal processing methodology for detection and localization of damages in columns under the effect of axial load
MEASUREMENT(2023)
محتشم خان احمدی, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, بهزاد دژکام
بررسی آزمایشگاهی تاثیر خروج ‌از‌ مرکزیت و نسبت پهنا ‌به‌ ضخامت مقاطع دستک‌های ‌قوسی فلزی بر رفتار چرخه‌ای
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9611145001, ^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر
تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی سنگدانه‌های کوارتز با بهره‌گیری از آزمایش Pullout
مهندسی سازه و ساخت(2022)
9518121001, ^امید رضائی فر*, ^علی خیرالدین
Interval reliability sensitivity analysis using Monte Carlo simulation and mouth brooding fish algorithm(MBF)
Applied Soft Computing(2023)
بابازاده*, ^امید رضائی فر, احسان جهانی
پیش ‏بینی میزان انرژی مصرفی در ساختمان‏ های با زیرساخت آموزشی موجود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و اثرات آن بر کاهش دی ‏اکسید‏کربن (مطالعه موردی مدارس مشهد)
پژوهش های زیرساخت های عمرانی(2022)
9512051001, ^محمدکاظم شربتدار*, ^امید رضائی فر
Mechanical, environmental, and economic assessment of sustainable cement mortar using Afghan natural pozzolan as a partial replacement for cement
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2023)
محمد نجیم واحدی, ^محمدکاظم شربتدار*, ^امید رضائی فر
Study on Mechanical and Microstructural Properties of the Magnetized Cement Mortar Incorporating Quartz Grains and Natural Zeolite
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2023)
امیرحسین محرر, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
شناسایی و تعیین موقعیت آسیب در صفحات فولادی با استفاده از داده‌های دینامیکی مودال و آنالیز موجک دو بعدی
عمران مدرس(2023)
^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, محتشم خان احمدی, عادل یونسی, بهزاد دژکام
Effect of Ni-Ti shape memory alloy on ductility and response modification factor of SPSW systems
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2023)
9311149006, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, قاسم پاچیده (استاد مشاور)
پایش سلامتی و تشخیص آسیب ستون تحت اثر بار محوری با استفاده از داده‌های دینامیکی مودال و روش تحلیلی موجک
عمران مدرس(2023)
محتشم خان احمدی, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, بهزاد دژکام, عادل یونسی
Comparison of using Different Modeling Techniques on Prediction of the Nonlinear Behavior of R/C Shear Walls
IJE International Journal of Engineering(2014)
عذرا سقائیان, سقائیان*, فریبرز ناطقی, فریبرز ناطقی, ^امید رضائی فر
بررسی رفتار خمشی و کمانشی ستونهای فولادی پرشده با بتن (CFST) در پایه های پل
پژوهشنامه حمل و نقل(2014)
^امید رضائی فر, 9211145001*, 8911149010
تخمین ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مهاربندی شده با پانل های سه بعدی
سازه و فولاد(2008)
^محسن گرامی, ^امید رضائی فر
Numerical Formulation on Crack Closing Effect In Buckling Analysis of Edge-Cracked Columns
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2014)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
Investigation of pounding based on finite element analyses of two adjacent buildings, considering new equation of motion to measure impact
Journal of civil engineering and construction technology(2014)
^امید رضائی فر, ^محمد سعید کریمی
بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح خود متراکم با مقاومت بالا
تحقیقات بتن(2014)
^امید رضائی فر, 9111145002*
بررسی اثر سختی خمشی ستون ها بر پایداری دیوار برشی فولادی
پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(2014-09-02)
^امید رضائی فر
مطالعه اثر جداسازی پایه در رفتار لرزه ای مدل سه بعدی ساندویچ پانل 6 طبقه
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^امید رضائی فر
واکاوی برخورد فناوریهای نوین در مهندسی عمران با فرهنگ ایرانی -اسلامی
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^امید رضائی فر
An Investigation on Crack Closing Effect In Buckling Analysis of Simply Supported Column
سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه(2012-10-17)
^امید رضائی فر, 8812149005, اسفندیاری
تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بار افزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
^مجید قلهکی, 9511145002*, ^امید رضائی فر
بررسى رفتار اتصالات تیر به ستون قوطى شکل با استفاده از ورقهای پیرامونى مثلثى و پیوستگى داخلی
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
^امید رضائی فر*, 9211145006
تاثیر ضخامت سخت کننده های خارجی در تامین صلبیت اتصال تیر به ستون قوطی شکل پر شده با بتن
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
^امید رضائی فر*, 9011149022, ^مجید قلهکی
بررسی روش های بهبود عملکرد صفحه فولادی در برابر انفجار
سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری(2015-12-29)
^امید رضائی فر, 9311149003*
بررسی رفتار و عملکرد غیر خطی مهاربند جدید OGRIDو رفتار لرزه ای آن در قاب یک طبقه
2nd International Congress on Structure , Architecture and Urban Development(2014-12-16)
9111149001, ^امید رضائی فر
بررسی پارامترهای موثر در طراحی لرزه ای سیستم دیوار برشی فولادی بر اساس سطح عملکرد و مقایسه با قاب خمشی فولادی
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
, ^مجید قلهکی, 9111149010*, ^امید رضائی فر
شناسایی آسیب در ورقهای جدار نازک فولادی با استفاده از تعمیم تبدیل موجک پیوسته یک بعدی به دوبعدی
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2016-05-19)
^امید رضائی فر, 9112149007*, ^مجید قلهکی
کاهش نیاز انرژی با تغییر زمان فعالیت اجتماعی سازگار با طبیعت
پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2016-10-26)
^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, 9311149008
بررسی آزمایشگاهی و مقایسه جذب آب بتن حاوی ذرات لاستیک و متاکایولین
چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2017-01-26)
^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, 9328121001
مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار خمشی عمود بر صفحه دیوار پیش ساخته نوین، ساخته‌شده از پلی استایرن روزنرانی شده
سومین همایش بین المللی مهندسی سازه(2017-02-19)
^امید رضائی فر*, 9412149021
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی عملکرد دیوار پیش ساخته نوین، ساخته‌شده از پلی استایرن روزنرانی شده
چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2017-01-26)
^امید رضائی فر*, 9412149021
چالش های فراروی توسعه پایدار
سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری(2017-03-07)
9511051001, ^امید رضائی فر*
بررسی دقت مدل نواری در مدلسازی عددی رفتار دیوار برشی فولادی جدار نازک
چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2017-01-26)
^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, 9311149010
بررسی اثر سازه و معماری سقف‌های طاقی شکل کمانی و دال تخت بتنی
سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران(2017-02-19)
^امید رضائی فر, 9321149002*, 9411149028
بررسی آزمایشگاهی صلبیت دیافراگم سقف‌های تیرچه‌بلوک تحت بار ثقلی
سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران(2017-02-19)
^امید رضائی فر, 9411149028*, 9321149002
ارزیابی عملکرد بتنهای خودتراکم حاوی الیاف فولادی تحت حرارت
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران معماری و مدیریت بحران(2017-05-25)
^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی, 9511145004, 9511145002
معرفی و بررسی رفتار انواع اتصالات خمشی تیر فولادی به ستون فولادی پرشده با بتن CFST
هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2018-01-30)
9512149008*, ^امید رضائی فر
معرفی و مقایسه رفتاری انواع اتصالات ستون بتنی و تیر فولادیRCS
هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2018-01-30)
^امید رضائی فر, 9512149008, 9411141034, 9411141011
بررسی عددی رفتار قاب سبک فولادی با صفحات پوشاننده OSB‌ در برابر بار جانبی
دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ( مهندسی سازه و مدیریت ساخت)(2018-03-10)
9511149006*, ^امید رضائی فر
مطالعه اثر جداسازی پایه در رفتار لرزه ای مدل سه بعدی ساندویچ پانل ۶ طبقه
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
8912149008, ^امید رضائی فر
بررسی اثرات فاصله هسته از بتن محصور کننده بر رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر
یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2019-04-30)
9511145002*, ^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر, 9128211002
مروری بر رفتار دیوار برشی فولادی کامپوزیت
چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه(2018-02-17)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر, 9411149010*
مقاوم سازی ساختمانهای بتنی با استفاده از پانلهای سه بعدی
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران(2018-12-19)
نادر مزینی*, ابوذر میرزاخانی, ^امید رضائی فر
شناسایی خرابی در تیرهای فولادی مبتنی بر آنالیز موجک گسسته شکل مود
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2019-06-26)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
عیب یابی تیرهای فولادی با استفاده از مقایسه نتایج تحلیلی تبدیل موجک پیوسته حالت های اولیه و ثانویه شکل مود
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2019-06-26)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
عیب یابی در تیرهای فولادی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته مبتنی بر تحلیل شکل مود
ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2019-05-02)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Seismic Behavior of New Lateral Bracing Systems Called “OGrid” and “Nested” in Mid-rise Buildings
13th International Conference on Engineering And Technology(2019-12-27)
9311149023*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
Seismic Performance Investigation on an Innovative Lateral Bracing System (OGrid) in Tall Buildings
13th International Conference on Engineering And Technology(2019-12-27)
9311149023*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
تحلیل دینامیکی دیوارهای پیش ساخته 3D حاوی بازشو تحت بارهای سیکلی و گذرا
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2019-06-26)
9518121001*, ^امید رضائی فر, محمد زمان کبیر
بررسی خواص بتن اصلاح شده با بنتونیت به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در تامین حداقل مقاومت براساس الگوهای توسعه پایدار
هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2020-05-30)
سیده مرضیه قیامی تکلیمی*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
بررسی رفتار چرخه‌ای دیوارهای برشی ساخته شده با پانل‌های پیش ساخته سه بعدی با مصالح جایگزین سیمان
هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2021-05-31)
سیده مرضیه قیامی تکلیمی*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
تاثیر درصد جایگزینی بنتونیت و زئولیت بر روی خصوصیات مکانیکی ملات های سیمانی
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2020-05-27)
فاطمه عبدالشاه*, ^امید رضائی فر
بررسی تاثیر ترکیب زئولیت، بنتونیت و کاه در بهبود خواص مکانیکی بتنهای کم سیمان
هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2020-05-30)
9611149019, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
بررسی تاثیر میدان مغناطیسی متناوب بر خواص مکانیکی بتن حاوی نانولوله کربنی و میکروسیلیس
هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن(2021-05-18)
مرتضی اسماعیلی*, 9611149022, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
بررسی تاثیر استفاده از گرانول درشت‌دانه بر خصوصیات مقاومتی بتن خودتراکم الیافی
نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2023-02-08)
40111145006*, ^سیف الله همتی, ^امید رضائی فر
بهینه‌سازی وزن تیرورق فولادی از طریق الگوریتم فرا کاوشی مبتنی بر جغرافیای زیستی (BBO)
نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2023-02-08)
40111145002, ^امید رضائی فر, ^سیف الله همتی
اثر مقاومت افزون بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
Seismic Retrofit of a Historical Building in Tehran University Museum Using FRP Technology and Steel Jacketing
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی, ^سیف الله همتی
بررسی عددی و آزمایشگاهی اثر بازشوها بر دیوارهای پانل ساندویچی
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی, حسن نادعلی, حسن نادعلی
مزایای کاربرد فولاد نرم در دیوار های برشی فولادی
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
ارزیابی روش های تعیین ظرفیت برشی دیوارهای برشی فولادی
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
Nonlinear Dynamic Behavior of Structural Frames Constructed with 3D Walls Panels with Vertical Irregular Arrangement
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
اثر مقاومت افزون بر ضریب رفتار دیوار های برشی فولادی با ورق نازک
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
ارزیابی ضریب رفتار سیستم های ترکیبی قاب فولادی – پانل سه بعدی
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^محسن گرامی, ^امید رضائی فر, سید محمد کابلی
بررسی بهسازی سازه های فولادی با استفاده از پانل های سبک سه بعدی در حوزه دور از گسل
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^محسن گرامی, ^امید رضائی فر
بررسی روش جدید بهینه سازی شکل خرپا
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^امید رضائی فر
شناسایی رفتار دینامیکی پلهای جداسازی شده تحت زلزله های حوزه نزدیک با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک وسازه
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^امید رضائی فر
بررسی مقایسه ای رفتار اجزاء سازه پانلی در حالت مستقل و سیستم
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^امید رضائی فر
آشکارسازی خرابی در سازه های پانلی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^امید رضائی فر, اکبر اسفندیاری
Evaluation of Base Shear Absorption of Combined System; RC Frame & Precast 3d Panels with Irregularities in Vertical
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^امید رضائی فر
Heritage building seismic retrofitting-case study
کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها(2010-09-29)
^امید رضائی فر, علی شهری
Seismic performance of 3d-panel pre-fabricated buildind using shaking table
کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها(2010-09-29)
^امید رضائی فر, محمد زمان کبیر
بررسی رفتار دینامیکی ساختمان های نیمه پیش ساخته پانلی
اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال(2011-09-03)
حمید رضا شریفیا, رضا مرشد, ^امید رضائی فر
اثر انتخاب فولاد نرم و منحنی دو و سه خطی بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2012-05-02)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک و بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر ضریب رفتار
دومین کنفرانس ملی سازه زلزله و ژئوتکنیک(2012-11-30)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
بررسی شکل پذیری پانلهای سه بعدی دارای بازشو
دومین کنفرانس ملی سازه زلزله و ژئوتکنیک(2012-11-23)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
مقایسه رفتار غیر خطی سیستم های مقاوم دیوار برشی فولادی و شیشه ای در برابر بار جانبی در مقایسه با سیستم های مهاربندی و قاب خمشی
اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2013-02-14)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
بررسی رفتار آزمایشگاهی دیوار جداساز ساختمانی جدید
اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2013-02-14)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
بررسی رفتار لرزه ای و ضریب رفتار یک سازه بیست طبقه بتن مسلح ساخته شده به روش قالب تونلی و مقایسه ضریب رفتار آن با استاندارد 2800 ایران
اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2013-02-14)
محمد فلاحتگر, هادی نظرپور, ^امید رضائی فر, پوریا حق پرست
ارزیابی عملکرد لرزه ای میراگر مایع تنظیم شده درسازه ها
دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات(2012-12-26)
^امید رضائی فر, رضا بیگلریان
بررسی عملکرد پانلهای برشی در سیستم های نوین سازه های سرد نورد شده سبک فولادی
اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2013-02-14)
^رضا وهدانی, ^امید رضائی فر
چالش های به کارگیری مصالح نوین در بروز دعاوی پیمانکاران در پروژه های عمرانی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^امید رضائی فر, امین قربانی
بررسی رفتار اجزا و نیروهای تکیه گاهی در سیستم ترکیبی قاب فولادی ساده و دیوار پانلی سه بعدی تحت بار تناوبی
سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2012-12-24)
^امید رضائی فر, بابک نفرداودی
بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص و رفتار بتن
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^امید رضائی فر
بررسی رفتار دینامیکی ساختمان های پانلی 6 طبقه
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
حمید رضا شریفیا, رضا مرشد, ^امید رضائی فر
ارائه مدلی جهت تعیین تاثیر فناوریهای نوین ساخت در موفقیت یا شکست پروژه
هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه(2012-11-19)
^امید رضائی فر
بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد پی ال سی در پروژه های ساخت و ساز شهری
اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت(2013-10-30)
مبین یاراحمدی, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
بررسی نیروهای تکیه گاهی و ضریب زلزله در سیستم ترکیبی قاب فولادی ساده و دیوار پانلی سه بعدی تحت بارهای تناوبی
سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه(2012-10-17)
^امید رضائی فر, بابک نفرداودی
تأثیر پذیری پروژه های عمرانی ناشی از تغییرات استراتژی برنامه و بودجه
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
علیرضا آبدوستی, حسین هوشنگ, ^علی خیرالدین, ^امید رضائی فر
چالش های پیش روی استقرار فناوریهای نوین ساخت در کشور ایران
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^امید رضائی فر
معرفی سیستم جدید مهاربندی او-گرید برای سازه های بلند و بررسی رفتار و عملکرد آن در قاب یک طبقه
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^امید رضائی فر
بررسی اثر اتصالات نوین بر رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^امید رضائی فر
محاسبه الگوریتم عیب یابی و تعیین میزان خرابی در سیستم های پانلی سقفی و دیواری
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^امید رضائی فر*, 8711149005
بررسی انواع اتصال دیوار برشی فولادی به قاب بتنی
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
مقایسه نتایج طراحی یک ساختمان بتن آرمه بر اساس نگارشهای 99و 2008 و 2014 آئین نامه بتن آمریکا
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
بررسي رفتار چرخه اي ستون و اتصالات ساختمان هاي پيش ساخته فلزي سردنورد شده
ماهري حسين(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه خواص مكانيكي، دوام و تحليل معيار هاي اقتصادي و شاخص هاي توسعه پايدار ملات سيماني حاوي پوزولان طبيعي داراي آلومينات سيليكات بالا
واحدي محمدنجيم(تاریخ دفاع: 1401/07/10) ، مقطع : دكتري
مطالعه خصوصيات رفتاري ملات ژئوپليمري پايه خاك رس مسلح به الياف پلي پروپيلن با فعال كننده هاي قليايي جهت كاربرد در سازه هاي پانل سه‌بعدي.
كوشيار محمدعارف(تاریخ دفاع: 1402/11/07) ، مقطع : دكتري
بررسي تأثير نسبت ابعادي نمونه هاي مكعبي و استوانه اي بر مقاومت فشاري و كششي بتن‌هاي حاوي زئوليت و بنتونيت در دماهاي مختلف
الجنابي احلام(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير نسبت ابعادي نمونه هاي مكعبي و استوانه اي بر مقاومت فشاري و كششي بتن‌هاي حاوي زئوليت و بنتونيت در دماهاي مختلف
الجنابي احلام(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي اثر الكتريسيته و مغناطيس بر نمونه هاي استوانه اي بتن آرمه و تقويت شده با الياف فولادي و ورق CFRP
نجم الدين شايان(تاریخ دفاع: 1401/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي رفتار قاب هاي خمشي بتني با و بدون ميانقاب پانل ساندويچي سه بعدي تقويت شده
رياحي مهدي(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي اثر ميدان مغناطيسي بر مقاومت فشاري بتن هاي حاوي ماسه سيليس و فرو سيليس
قانع پور مرتضي(تاریخ دفاع: 1401/03/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي اتصال تير به ستون فولادي گيردار جوشي از پيش تاييد شده به كمك ورقهاي روسري و زيرسري اصلاح شده
فخرالدين مهدي(تاریخ دفاع: 1401/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد استفاده از فروسيليس و سرباره كوره در بتن هوشمند تحت ميدان هاي مغناطيسي
دوست محمدي محمد(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي بهسازي لرزه اي اتصال كناري بتن آرمه به كمك روش پس تنيدگي خارجي
توسلي احسان(تاریخ دفاع: 1401/07/26) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي و تحليلي رفتار چرخه‌اي اتصال تير به ستون بتن‌آرمه بهسازي شده با دستك قوسي، حلقه و پيوند فولادي
امامي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي رفتار چرخه اي ديوار برشي بتن آرمه حاوي زئوليت و بنتونيت
خسروي سارا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي قابهاي مهاربندي شده دايره اي (O-Grid) با مقاطع مختلف تحت بار چرخه اي
ميرابي مصطفي(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي و عددي انواع مهاربندهاي O-GRID با نسبتهاي مختلف ظرفيت اعضا و اتصالات در قاب محيطي
فرزانه حسين(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حذف ستون در سيستم سازهاي اوگريد در قاب هاي خمشي فولادي
امامي فرزانه(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل پيش بين ارتقاء بهره‌وري انرژي مصرفي در ساختمان‌هاي آموزشي موجود مبتني بر شاخص‌هاي امتيازدهي متفاوت
شمقدري مسعود(تاریخ دفاع: 1400/12/26) ، مقطع : دكتري
مطالعه اندركنش خاك و سازه سيستم ديوار برشي فولادي كوپله تحت زلزله‌هاي حوزه دور و نزديك
يورتچي احسان(تاریخ دفاع: 1399/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه شاخص‌هاي جديد ارزيابي كيفي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه موجود به كمك پردازش تصوير
فرهنگ سيد حامد(تاریخ دفاع: 1399/12/23) ، مقطع : دكتري
بررسي مشخصات مكانيكي كامپوزيتي پوششي جديد حاوي رابيتس و منسوخ
قوچي جعفري عماد(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير ميدان مغناظيسي بر خواص مقاومتي ملات سيمان حاوي كوارتز و پودر زئوليت
محرر اميرحسين(تاریخ دفاع: 1400/09/23) ، مقطع : دكتري
ارزيابي مقاومت پيوستگي آرماتور در بتن اليافي تحت تأثير ميدان مغناطيسي و جريان الكتريكي
حج فروش محمد(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : دكتري
اثرات جريان الكتريكي و ميدان مغناطيسي بر روي خواص مكانيكي و مقاومت پيوستگي آرماتورها در بتن با سنگدانه هوشمند
طاهري مجيد(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
ارزيابي تشخيص خرابي سازه‌اي در ساختمان پيش ساخته پانلي كامل مبتني بر روش آناليز موجك
حنطه مجتبي(تاریخ دفاع: 1399/12/26) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي و عددي رفتار قاب‌هاي خمشي مركب با تير فولادي – ستون CFT با شكل‌پذيري متوسط تحت بار گذاري چرخه‌اي
عليزاده نوذري مهدي(تاریخ دفاع: 1401/07/26) ، مقطع : دكتري
مطالعه تاثير انواع برش‌گير بر كمانش موضعي ستون جعبه اي پر شده با بتن در محل اتصال آن به تير
اديب زاده سيد علي(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي تقويت برشي در ديوارهاي پانلي پيش ساخته سه بعدي تحت بارهاي جانبي
امامي محرماني احسان(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي قاب هاي خمشي فولادي با استفاده از سيستم ستون فقراتي
صادقپور چلچه الهه(تاریخ دفاع: 1399/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود مشخصات مكانيكي بتن‌هاي حاوي بنتونيت و زئوليت
عبدالشاه فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه آزمايشگاهي و تحليلي رفتار خمشي و مقاومت ضربه اي دال هاي بتني و پانل حاوي زئوليت، بنتونيت و الياف طبيعي كاه
زرگر زهراالسادات(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار برشي و ارتقا ظرفيت باربري پانلهاي ساندويچي با مصالح شاتكريتي كم سيمان
صفري سحر(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اندركنش خاك و سازه بر روي سيستم مهاربند ستون فقراتي تحت اثر زلزله هاي حوزه دور و نزديك
تقي زاده مهديس(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي قاب هاي خمشي بتن آرمه با سيستم ستون فقراتي فولادي
هوشداررستمي عاليه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي لرزه‌اي قاب با ستون پيوند شده ال سي اف با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه
اشرافي بهروز(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر خواص مكانيكي بتن‌هاي حاوي سيليس و الياف فولادي
گنجي قليچي رسول(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي بتن‌هاي حاوي سيليس نانو لوله‌هاي كربني تحت ميدان مغناطيسي ثابت
صفري تربزق عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خود ترميمي مخلوط اسفالتي با قير بيتومين اصلاح شده با باكتري
حاجي حسني سروش(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه يابي سيستم باربر سازه‌اي فولادي دو بعدي توسط الگوريتم‌هاي تركيبي فراكاوشي
افتخار بهزاد(تاریخ دفاع: 1400/07/11) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار ديوار برشي مركب فولادي با ايجاد فاصله بين بتن پوشش و ورق فولادي
رحيمي خواه محمدصادق(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديوار برشي مركب فولادي با ايجاد فاصله بين بتن پوشش و ورق فولادي
رحيمي خواه محمدصادق(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي خواص مكانيكي بتن سبز پوزولاني حاوي زئوليت و لاستيك – الياف سيمي بازيافتي
حسن زاده محسن(تاریخ دفاع: 1400/07/20) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي و عددي اثر فاصله بين ورق فولادي و روكش بتني بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي كمانش تاب
مونسي علي(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي رفتار چرخه اي اتصال خمشي نوين T شكل تير فولادي به ستون فولادي پر شده با بتن (CFST)
محمدي گرفمي حميد(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي رفتار چرخه اي اتصال خمشي نوين T شكل تير فولادي به ستون فولادي پر شده با بتن (CFST)
محمدي گرفمي حميد(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جداگرهاي ميان طبقه‌اي در سازه هاي بلندمرتبه تحت اثر زلزله‌هاي نزديك گسل
احمدي شكالگوراني فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جداگرهاي ميان طبقه‌اي در سازه هاي بلندمرتبه تحت اثر زلزله‌هاي نزديك گسل
احمدي شكالگوراني فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روش اندازه‌گيري ويدئويي مبتني بر فاز جهت شناسايي مشخصات ديناميكي سازه‌ها
طالب صفا پوريا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روش اندازه‌گيري ويدئويي مبتني بر فاز جهت شناسايي مشخصات ديناميكي سازه‌ها
طالب صفا پوريا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي پانل‌هاي سه بعدي با مصالح شاتكريتي منطبق بر الگوهاي توسعه پايدار
قيامي تكليمي سيده مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي پانل‌هاي سه بعدي با مصالح شاتكريتي منطبق بر الگوهاي توسعه پايدار
قيامي تكليمي سيده مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي قاب سبك فولادي با مهاربندها و صفحات پوشاننده‌ي مختلف و آرايش جديد
جعفرزاده ديوشلي آرمين(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي قاب سبك فولادي با مهاربندها و صفحات پوشاننده‌ي مختلف و آرايش جديد
جعفرزاده ديوشلي آرمين(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تحليلي و عددي اثر عرض به ارتفاع و مقدار سختي سخت كننده ها بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده
احمدنژاد فرزانه(تاریخ دفاع: 1397/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تحليلي و عددي اثر عرض به ارتفاع و مقدار سختي سخت كننده ها بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده
احمدنژاد فرزانه(تاریخ دفاع: 1397/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش‌بيني عملكرد ايمني و بهينه‌سازي سرمايه‌گذاري ايمني در پروژه‌هاي ساختنيروگاه حرارتي
زين العابدين تهراني وحيد(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار ديناميكي ساختمان تركيبي قاب فلزي و پانل سه بعدي با جداسازي از پايه
صفارپور مجتبي(تاریخ دفاع: 1397/04/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين سيستم و پايش سلامت سازه سدهاي بتني دو قوسي با استفاده از داده هاي شتابنگاري
عزيزي ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل تاثير معيارهاي شايستگي مديران صنعت ساخت فرودگاهي بر ميزان تغييرات موفقيت پروژه ها
روشني عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي پانل‌هاي سه بعدي (بابتن سبك) جداسازي شده نما تحت بار گسترده معادل
مطلبي كربكندي سعيد(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي اثرات بار محوري در شناسايي ديناميكي جهت تشخيص آسيب در اعضاء فولادي
زرقاني محسن(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و بهينه سازي ميان‌قاب‌هاي نوين جاذب انرژي
سعيدي سيد مرتضي(تاریخ دفاع: 1397/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد سقف‌هاي متعارف با تيرچه فلزي دو طرفه با جان باز
وفاكيش توحيدي سبيكه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين رفتار و خصوصيات ديناميكي و مقاسيه‌اي مهاربندهاي ogrid و زانويي
غلامي دارابي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي سازه‌اي در جداسازي هم زمان طبقاتي و قاب صلب
صفري ثاني رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه سيستم قاب با ستون پيوند شده (LCF) تحت زلزله‌هاي حوزه نزديك
فروزان فرنام(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عيب‌يابي در قاب‌هاي تركيبي با ديوارهاي پيش ساخته پانلي
خان احمدي محتشم(تاریخ دفاع: 1397/09/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار قاب بتني با ديوار برشي فولادي تحت زلزله حوزه نزديك
برهمت روژيار(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تأثير جاذب‌هاي مختلف به‌عنوان جايگزيني از سنگدانه در بتن متخلخل به‌منظور تصفيه رواناب شهري و پساب خروجي تصفيه‌خانه فاضلاب
دوست محمدي مهسا(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد بتن متخلل حاوي جاذب به‌عنوان رويكردي نوين در بهبود كيفيت پساب فاضلاب و رواناب‌هاي شهري
آزاد علي آبادي آرمين(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر همزمان سازه ، معماري و عملكرد بهره برداري انواع سقف هاي سنتي و ارائه مدل برآيندي
عبداله نژاد محمدعلي(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي اسيب در ستون هاي فولادي پر شده با بتن (CFT) به روش آزمايشگاهي و تحليل ديناميكي
يونسي عادل(تاریخ دفاع: 1397/12/15) ، مقطع : دكتري
بررسي تحليلي و ازمايشگاهي رفتار و خصوصيات لرزه اي سقف هاي نوين تيرچه فلزي دوطرفه
گودرزي مجتبي(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار غير خطي اعضا و اتصالات مهاربند OGRID در سازه‌هاي خاص مرتفع
بوستاني مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي رفتار ديناميكي و الزامات طرح پل هاي جداسازي شده ويژه تحت زلزله حوزه نزديك و اندركنش خاك و سازه
رحيمي حسام(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي پانل هاي پيش ساخته سبك تقويت شده نوين تحت بار پرخه اي
موذني پور نويد(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر استفاده از آلياژهاي حافظه دار بر رفتار ديوار برشي فولادي
خسروي خور عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندركنش خاك-سازه و تأثير آن بر روي ديوار برشي فولادي
بلول سينا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهسازي قاب خمشي بتن مسلح با ديوار برشي فولادي نازك
باي پور مريم(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ظرفيت پانل هاي برشي فولادي (ديوارهاي برشي فولادي) تقويت شده با استفاده از شبكه هاي عصبي
سپهري صادقيان ساناز(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ضريب رفتار قاب بتن آرمه با ديوار برشي فولادي به روش تحليل ديناميكي غير خطي فزاينده
سليماني علي(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و ساخت نمونه هاي مصالح باربر در اقليم كويري بر مبناي توسعه پايدار
ياوري رضا(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي قاب هاي مهاربندي شده با سيستم ogrid در مدل يك طبقه
آلبويه فرج الله(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعات آزمايشگاهي رفتار مهاربند كمانش ناپذير با غلاف فلزي
لشكري رحيم(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي رفتار اجزا سازه پانل سه بعدي ارتقا يافته تحت بار جانبي در حالت مستقل و سيستم
عادلي نيك هامون(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي پوشيده شده سرد نورد تحت بار جانبي
مقيمي مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي رفتار و خصوصيات لرزه اي تاثير انواع چيدمان ورقهاي پيوستگي خارجي اتصال گيردار تير به ستون هاي فلزي جعبه اي
نظري محمد(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي رفتار و خصوصيات لرزه اي تاثير انواع چيدمان ورقهاي پيوستگي اتصال گيردار تير به ستون هاي فلزي پر شده با بتن
منوري سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مولفه قائم بر مهاربندهاي كمانش ناپذير
علي بخشي ياسر(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات فاصله هسته فولادياز بتن محصور شده داخل غلاف مهاربندهاي كمانش ناپذير
جمالي فر امين(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خسارت ديوار برشي فولادي به روش بار افزون
پاچيده قاسم(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتقاي سطح عملكرد سازه هاي همراه با ديواربرشي فولادي با استفاده از كنترل فعال بهينه ي لحظه اي
يوسف نژاد هاشم(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين رفتار سيستم ديوار برشي فولادي توسط تحليل ديناميكي افزايشي
قزويني سجاد(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين مشخصات مفصل پلاستيك در ديوارهاي برشي مركب
فامريني مهدي(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي قابهاي بتن آرمه با تيرهاي عريض
اعتمادي خسروشاهي الهه(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي جديد براي تكامل شركت هاي صنعت ساخت ايران به كمك منطق فازي
يزدان پرست اباتري سيد امير(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
ارائه الگو نوين مهندسي موفق سازي پايدار پروژه هاي عمراني مبتني بر هوش مصنوعي
قاضي مرادي مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : دكتري
-
ابويساني ايمان(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي اثر انفجار در تونلها ـ مطالعه موردي
مصيب زاده مرتضي(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اتصالات تير به ستون در سازه هاي مختلط (مركب) فولادي وبتني
علي خاني اميد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سختي اتصالات بر پديده خرابي پيش رونده در قابهاي فلزي
شريف پور دلاوري محمدتقي(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتقاء ظرفيت باربري پانلهاي ساندويچي
سنگوني رسول(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات پديده انهدام پيش رونده در سازه هاي بلند فلزي بر اساس شاخص خرابي و انهدام
سرپولكي اميرسپهر(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جداسازي طبقاتي و دستيابي به محل بهينه قرارگيري جداسازهاي طبقات
يادگاري سعيد(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت طراحي ديواربرشي فولادي كامپوزيت
موحدي نيا مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت طراحي ديوار برشي فولادي تقويت شده
قشقائي مهرنوش(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آشكارسازي خرابي در سيستمهاي پانليتحت بار محوري به كمك تبديل موجك
طالبي كجيدي محسن(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ديوار برشي فولادي بر اساس نياز غير الاستيك
طالبي اتوئي مولا(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي آسيب در صفحات جدار نازك فلزي با مطالعه موردي ديواربرشي فولادي
صادقي بايعكلائي باقر(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ميرائي سيستم ديوار برشي فولادي
دانائي فرد نيلوفر(تاریخ دفاع: 1394/04/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي لرزهاي سيستم جديد سازه اي OGRID در سازه هاي بلند
اسداللهي ميلاد(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي بلند با سيستم لوله اي مهاربندي شده تحت اثر زلزله هاي نزديك گسل
بانكيان محسن(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ظرفيت برشي تير بتنارمه مقاوم سازي شده با كامپوزيت
مرادي احسان(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي الگوي خرابي سازه اي با استفاده از روش هاي رياضياتي و الگوريتم هاي مبتني بر هوش مصنوعي
فخاريان پويان(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي شيشه اي شكل پذير با اتصالات نوين
محموداوغلي سرور(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عرض و تعداد دهانه بر روي پريود ديوار برشي فولادي با ورق نازك بدون سخت كننده
ايماني امين(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عرض و تعداد دهانه بر روي پريود ديوار برشي فولادي با ورق نازك داراي سخت كننده
نكي مهدي(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي و ازمايشگاهي رفتار لرزه اي تاثير انواع چيدمان ورق هاي پيوستگي اتصال گير دار تير به ستون هاي فلزي پر شده با بتن
يوسفي سيدحسن(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نسبت ضخامت ورق اتصال تير به ستون فلزي پر شده با بتن در رفتار لرزه اي اتصال
خامسي سيد عقيل(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي و ازمايشگاهي رفتار لرزه اي تاثير انواع چيدمان ورق هاي پيوستگي اتصال گير دار تير به ستون هاي فلزي
يونسي عادل(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي و ارائه مدل اجرايي نوين ميانقاب ساختماني جاذب انرژي لرزه اي
جواهري آذرنگ(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
تندعمل جويباري محمد(تاریخ دفاع: 1392/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سخت كننده ها بر رفتار پس كمانشي ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده
غفاري محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي شاخصهاي تعيين خرابي در اتصالات سازه اي پيش ساخته سنگين
حاجي زاده شهرام(تاریخ دفاع: 1392/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رفتار لرزه اي سازه هاي پانلي با جداسازي در شالوده
نفري قلعه اسماعيل(تاریخ دفاع: 1392/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي اتصالات نيمه پيش ساخته بتني تير- ستون تحت بارهاي رفت و برگشتي
عطائي محمدامين(تاریخ دفاع: 1392/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي رفتار اجزاي سازه پانلي در حالت مستقيم در سيستم
اسمعيلي راد علي(تاریخ دفاع: 1390/04/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات بارگذاري در شناسايي ديناميكي جهت بازرسي سلامت اعضاي قاب
دوست محمدي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر پارامترهاي لرزه اي بر رفتار سازه هاي جداسازي شده طبقاتي
قدس احسان(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي و مقاوم سازي سازه هاي فولادي با پانل هاي پيش ساخته سبك سه بعدي
شوقي جوان محمد(تاریخ دفاع: 1389/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار اجزا در سيستم هاي تركيب قاب فولادي ساده و ديوار پانلي سه بعدي در بارهاي تناوبي
نفر داودي بابك(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند منظم با پيش آمدگيهاي بزرگ
بوداغي دريا(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي بلند با حذف ستون در طبقات زيرين
كلانتري عطا(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديناميكي پلهاي جداسازي شده تحت زلزله هاي حوزه نزديك با در نظر گرفتن اثر اندر كنش خاك
مهر پويا ميثم(تاریخ دفاع: 1389/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي شبكه آبرساني با استفاده از الگوريتم
زاهدي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شكل پذيري قابهاي بتن ارمه تقويت شده با استفاده از الياف پليمري
حيدري سيدرضا(تاریخ دفاع: 1389/07/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روشهاي تعيين خرابي در اجزاي سيستمهاي پانلي
سرخوش سامان(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Smart Nanoconcretes and Cement-Based Materials: Properties, Modelling And Applications
Smart Nanoconcretes and Cement-Based Materials: Properties, Modelling And Applications
پانل های پیش ساخته سه بعدی (فناوری و کاربرد)
پانل های پیش ساخته سه بعدی (فناوری و کاربرد)
ریاضی عالی مهندسی
ریاضی عالی مهندسی
ساخت و ساز ناب؛ رویکردی نو برای طراحی، تدارکات، اجرا و تحویل پروژه‌های صنعت ساخت
ساخت و ساز ناب؛ رویکردی نو برای طراحی، تدارکات، اجرا و تحویل پروژه‌های صنعت ساخت
مدلسازی سازه و روش های آزمایشگاهی
مدلسازی سازه و روش های آزمایشگاهی
بتن سبز حاوی لاستیک
بتن سبز حاوی لاستیک
مدیریت ایمنی در کارگاه
مدیریت ایمنی در کارگاه
برنامه نویسی به زبان فرترن
برنامه نویسی به زبان فرترن
طراحی سازه ای دریچه های قطاعی
طراحی سازه ای دریچه های قطاعی
تکنولوژی بتن-طرح اختلاط و روش آزمایش
تکنولوژی بتن-طرح اختلاط و روش آزمایش
دستگاه اعمال میدان های مغناطیسی با شدت های مختلف بر نمونه های بتنی استاندارد
(2021-07-12)
ضرورت ايجاد و نحوه طراحي منظر محوطه مدارس استان سمنان
(2014-02-20 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رياضيات عالي مهندسي   (532 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : سازه
پروژه سازه هاي فولادي   (254 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : مهندسي عمران
تحليل سازه 2   (970 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : عمران
پايداري سازه   (635 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : سازه
مصالح ساخت پيشرفته   (686 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : سازه

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان،‌دانشگاه سمنان
orezayfar@semnan.ac.ir
(+98)2331535195

فرم تماس